Ideeën nieuwbouw bewoners per locatie

Over het algemeen wonen de mensen met veel plezier in De Haren. Sommigen wonen er al heel lang. Zij hebben een sterke band met elkaar en met de buurt. We spraken mensen bij wie de sloop- en nieuwbouwplannen gevoelig liggen. Zij zouden het liefst willen dat alles blijft zoals het nu is. Er zijn ook bewoners die vinden dat er ruimte is voor verbetering. Meer en een ander soort woningen staat op hun wensenlijstje. Zij zien bijvoorbeeld dat hun kinderen geen eigen woonplek kunnen vinden in de wijk. Of zij zijn zelf op leeftijd en zouden graag naar een woning willen verhuizen die beter bij hun leeftijd past. Verder gaven bewoners aan dat de nieuwe woongebouwen op sommige plekken niet te hoog mogen zijn en in de bestaande omgeving moeten passen. Op andere plekken was het weer wel wenselijk.

Ideeën op een post-it

Verkeersituatie

De verkeersituatie in de wijk is een veelgenoemd verbeterpunt. Op dit moment is de Harendreef de enige toegangsweg naar de wijk. Veel mensen vinden dit onprettig en zien graag een tweede toegangsweg. Hierdoor wordt de wijk ook beter bereikbaar voor de hulpdiensten. Het vele bouwverkeer in de wijk maakt het er ook niet veiliger op. Gelukkig is dit maar tijdelijk en houdt de aannemer de veiligheid in het oog. Naast zorg over het verkeer werden ook zorgen over het parkeren uitgesproken.

Groen

Het groen in de wijk is een groot pluspunt. Velen gaven aan dat er gerust nog meer groen mag komen. Bijvoorbeeld in de vorm van een natuurspeelplek of gezamenlijke tuin. De bestaande buurttuin zou bijvoorbeeld extra aandacht kunnen krijgen.

Ideeën bewoners per locatie

Klik op de locatie van uw keuze en bekijk met welke suggesties en ideeën wijkbewoners kwamen.

Locatie ontwikkeling nieuwbouw Eerste Haren

Locatie ontwikkeling nieuwbouw Tweede Haren

Locatie ontwikkeling nieuwbouw Derde Haren

Locatie ontwikkeling nieuwbouw Zesde Haren

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.