Nieuwbouw

De Nederlandse woningmarkt staat onder druk. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jong en oud. Ook ‘s-Hertogenbosch kent een lange lijst van woningzoekenden. Door de torenhoge huizenprijzen kunnen veel mensen geen eigen woning meer betalen. Hierdoor wordt de vraag naar huurwoningen heel groot, té groot. We zoeken dus altijd naar plekken en manieren om iets aan de woningnood te doen. Zo ook in De Haren. Inmiddels is duidelijk dat we in de komende jaren op vier locaties in De Haren ruim 120 nieuwe woonplekken gaan bouwen. Voor jongeren én voor mensen op leeftijd. Voor mensen uit de wijk en de stad.

Samenwerking

In de ontwikkeling van de nieuwbouw werkt Zayaz intensief samen met bewoners, architect en gemeente. Door de dialoog met elkaar aan te gaan en samen te kijken wat mogelijk en nodig is in de wijk zetten we mooie stappen op weg naar een gedragen plan voor meer woningen in de wijk. In dit proces kijken we veel breder dan alleen naar de woongebouwen. Ook de inrichting van de woonomgeving, zaken als groen, verkeer, toegankelijkheid, privacy, veiligheid worden in de plannen meegenomen. We zoeken telkens naar praktische, haalbare oplossingen en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van bewoners.

Actuele stand van zaken:
december 2023

De bewonersbijeenkomst van afgelopen november was voorlopig de laatste in een lange reeks van momenten waarop we met de buurt in gesprek gingen. Het proces was er een van: de wijk in, input ophalen, terug naar de tekentafel om de ontwerpen daar waar mogelijk aan te passen. Om deze vervolgens weer terug te koppelen aan de wijk. Meer lezen over het proces dat hieraan vooraf ging? Klik dan hier of bekijk de tijdlijn.

Met de bijeenkomst van afgelopen november bereikten we een mijlpaal in het proces; we sloten hiermee de collectieve omgevingsdialoog voor nu af. En gaan verder met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag bij de gemeente.

De vier ontwerpen
Hoe nu verder?

Begin volgend jaar gaan we met een kleine afvaardiging – groepje direct omwonenden van een locatie – inzoomen op de eerste twee locaties aan de Eerste Haren en de Zesde Haren. Bewoners denken dan mee over de meer gedetailleerde invulling van de nieuwbouw. Denk hierbij aan omliggend groen, toegankelijkheid van het nieuwe gebouw, parkeren en bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ruimte. Betrokken bewoners krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Doorstroming

In de jaren ’70, kwamen er veel gezinnen met kinderen wonen in de wijk. Die kinderen zijn inmiddels (al een tijdje) het huis uit. Dus nu wonen er veel 50-plussers, alleen of met z’n tweeën, in de eengezinswoningen. We willen hen de kans geven om door te stromen naar een nieuwbouwappartement. Gelijkvloers en met voorzieningen op maat. Het mes snijdt dan aan twee kanten, want hun woningen komen dan beschikbaar voor jonge gezinnen. Let wel, bewoners op leeftijd hoeven niet door te stromen, het is geen verplichting.

Zoals we dat steeds doen, zijn we ook over het onderwerp doorstroming in gesprek met een groepje bewoners. Later ontvangt iedereen een brief met uitleg over doorstroming en de mogelijkheid om zich in te schrijven. We houden straks dertig appartementen beschikbaar voor doorstromers ín de wijk. Daarnaast houden we woningen vrij voor de mensen uit de sloopwoningen, die moesten verhuizen om plaats te maken voor de toekomstige nieuwbouw. Alle 47 huishoudens hebben een nieuw huis gevonden, maar mochten zij straks toch liever terug willen, dan kan dat.

De spelregels
We verwachten zeker animo. Mochten er meer belangstellenden zijn dan het aantal beschikbare appartementen, dan krijgen huurders die het langst in de wijk wonen voorrang. En ook hier hebben de mensen uit de gesloopte woningen de eerste keuze. De eengezinswoningen die vrijkomen worden geadverteerd op WoonService Regionaal. Zo dragen we weer een steentje bij aan de stad en regio én krijgen we meer jonge mensen in de wijk. De eerste reacties zijn positief. Natuurlijk komt er veel kijken bij
verhuizen, zeker voor ouderen. Maar mensen kijken er ook naar uit: een nieuw thuis in je eigen wijk.

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.