Nieuwbouw

De Nederlandse woningmarkt staat onder druk. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jong en oud. Ook ‘s-Hertogenbosch kent een lange lijst van woningzoekenden. Door de torenhoge huizenprijzen kunnen veel mensen geen eigen woning meer betalen. Hierdoor wordt de vraag naar huurwoningen heel groot, té groot. We zoeken dus altijd naar plekken en manieren om iets aan de woningnood te doen. Zo ook in De Haren. Inmiddels is duidelijk dat we in de komende jaren op 4 locaties in De Haren gaan bouwen, een nieuw thuis voor veel mensen.

Wat vooraf ging

Nu, 2022, zijn er al heel wat gesprekken gevoerd, hobbels genomen en ideeën verzameld. Uw stem is hierin erg belangrijk voor ons. Het is immers uw wijk waar we mee aan de slag gaan. Er zijn gesprekken met individuele bewoners gevoerd, er is gestemd over mogelijke locaties voor nieuwbouw en we hebben input bij u opgehaald tijdens een aantal buurtmarkten. Wilt u meer lezen over hoe we tot hier zijn gekomen? Klik dan hieronder.

Ontwikkeling nieuwbouw op vier locaties

Op vier locaties maken 47 woningen (op termijn) plaats voor nieuwbouw:

  • Eerste Haren 11 t/m 31
  • Tweede Haren 63 t/m 87
  • Derde Haren 103 t/m 133
  • Zesde Haren 18 t/m 30
Ideeën delen

Tijdens een viertal bijeenkomsten (buurtmarkten) – november en december 2021 – deelden velen van u hun ideeën over de wijk met ons. Wat is goed en willen we behouden? Wat kan er beter of anders? We spraken zo’n 60 bewoners en kregen naast tal van vragen ook veel waardevolle ideeën en informatie. De belangrijkste punten zijn per locatie voor u in beeld gebracht.

Bewoners verhuizen waar nieuwbouw komt

Op de plekken waar we nieuwbouw ontwikkelen staan nu 47 woningen. Voor de mensen die daar wonen die daar nu wonen betekent dit dat zij (op termijn) gaan verhuizen. Zij zoeken een nieuw huis, en wij zoeken mee. En met succes. Want na drie maanden heeft ruim twee derde van de huishoudens al een nieuwe stek gevonden. Het merendeel van de bewoners blijft in de wijk en verhuist naar een ander bestaand huis. Soms zelfs in dezelfde straat. Anderen reserveren een plekje in de toekomstige nieuwbouw aan de Klokkenlaan (Beiaard), Vlietdijk of aan de Henri Bayensstraat (De Vlieger) in Hintham.

Wijkbewoners denken, praten en ‘bouwen’ mee aan hun wijk

Op dinsdag 21 en donderdag 23 juni kwamen veel wijkbewoners naar BBS Haren Donk en Reit voor de terugkoppeling over de nieuwbouwplannen. Nieuwsgierig naar wat de architect had gedaan met de ideeën, die zij hem eind vorig jaar tijdens de buurtmarkten meegaven. We zijn blij met de positieve reacties van bewoners op onze plannen.

Basisideeën ontwikkeling nieuwbouw

Eerste Haren

Basisidee nieuwbouw Eerste Haren

De invulling van deze plek moet de situatie op de hoek verbeteren. Naast een rij grondgebonden woningen, grenzend aan de bestaande bebouwing, is het plan om op de hoek hoger en compacter te bouwen. Doordat we wat hoger gaan, komt er meer ruimte voor de buurt én voegen we veel woningen toe. Tussen beide gebouwen komt een aangename (autovrije) leefstraat. Dit is een nieuwe route voor fietsers en voetgangers. Makkelijk de wijk in en uit richting het centrum van ‘s-Hertogenbosch.

Tweede Haren

Basisidee nieuwbouw Tweede Haren

Aan de rand van de wijk willen we meer woningen toevoegen. Met een hoger gebouw als herkenningspunt aan de rotonde. Door hier hoger te bouwen, komt er meer ruimte voor openbaar groen in de wijk. De wandel- en fietsroutes worden misschien iets verplaatst, maar het blijft mogelijk om hier de wijk in en uit te gaan. Door de gevel en de hoogte van het gebouw te laten verspringen voorkomen we dat het gebouw een heel massief blok wordt.

Derde Haren

Basisidee nieuwbouw Derde Haren

De invulling van deze plek moet de situatie op de hoek verbeteren. Naast een rij grondgebonden woningen, grenzend aan de bestaande bebouwing, is het plan om op de hoek hoger en compacter te bouwen. Doordat we wat hoger gaan, komt er meer ruimte voor de buurt én voegen we veel woningen toe. Tussen beide gebouwen komt een aangename (autovrije) leefstraat. Dit is een nieuwe route voor fietsers en voetgangers. Makkelijk de wijk in en uit richting het centrum van ‘s-Hertogenbosch.

Zesde Haren

Basisidee nieuwbouw Zesde Haren

De locatie aan de Zesde Haren ligt ook aan de rand van de wijk, aan groen en water en dichtbij de BBS Haren Donk en Reit. We bouwen op dezelfde plek waar nu ook de huizen staan. Hierdoor blij het zicht de buurt in en uit hetzelfde. De nieuwbouw vormt een nieuwe entree tot de buurt. Ook hier laten we de gevel weer wat verspringen zodat de nieuwbouw goed aansluit bij de omliggende bebouwing.

Heeft u ook ideeën over wat er wel en niet nodig is op de verschillende locaties? Laat het ons weten via deharenheefthet@zayaz.nl

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.