Nieuwbouw

De Nederlandse woningmarkt staat onder druk. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen voor jong en oud. Ook ‘s-Hertogenbosch kent een lange lijst van woningzoekenden. Door de torenhoge huizenprijzen kunnen veel mensen geen eigen woning meer betalen. Hierdoor wordt de vraag naar huurwoningen heel groot, té groot. We zoeken dus altijd naar plekken en manieren om iets aan de woningnood te doen. Zo ook in De Haren. Inmiddels is duidelijk dat we in de komende jaren op vier locaties in De Haren ruim 120 nieuwe woonplekken gaan bouwen. Voor jongeren én voor mensen op leeftijd. Voor mensen uit de wijk en de stad.

Samenwerking

In de ontwikkeling van de nieuwbouw werkt Zayaz intensief samen met bewoners, architect en gemeente. Door de dialoog met elkaar aan te gaan en samen te kijken wat mogelijk en nodig is in de wijk zetten we mooie stappen op weg naar een gedragen plan voor meer woningen in de wijk. In dit proces kijken we veel breder dan alleen naar de woongebouwen. Ook de inrichting van de woonomgeving, zaken als groen, verkeer, toegankelijkheid, privacy, veiligheid worden in de plannen meegenomen. We zoeken telkens naar praktische, haalbare oplossingen en proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van bewoners.

Actuele stand van zaken:
juni 2024

De bewonersbijeenkomst van afgelopen november was voorlopig de laatste in een lange reeks van momenten waarop we met de buurt in gesprek gingen. Het proces was er een van: de wijk in, input ophalen en terug naar de tekentafel om de ontwerpen daar waar mogelijk aan te passen. Om deze vervolgens weer terug te koppelen aan de wijk. Meer lezen over het proces dat hieraan vooraf ging? Klik dan hier of bekijk de tijdlijn.

Met de bijeenkomst van afgelopen november bereikten we een mijlpaal in het proces; we sloten hiermee de collectieve omgevingsdialoog voor nu af. En gaan verder met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag bij de gemeente.

Inzoomen op focuslocaties Eerste Haren en Zesde Haren

In het voorjaar zoomden we met geïnteresseerde omwonenden van de twee focuslocaties aan de Eerste Haren en de Zesde Haren verder in op de plannen. We spraken o.a. over aantallen, typen en plattegronden van woningen, privacy, schaduwval,
parkeren van diverse vervoersmiddelen, aansluiting van het gebouw op het bestaande woongebied, het groen, doorstroming binnen de wijk en doelgroepen die instromen in de nieuwbouw.

Het ontwerp Eerste Haren – 16 woningen
Het ontwerp Zesde Haren – 19 woningen
Hoe nu verder?

Half juni nodigen we omwonenden van de twee locaties (Eerste Haren en Zesde Haren) persoonlijk uit om nogmaals met ons naar de voorliggende ontwerpen te kijken en om hen een beeld te geven van wie hun nieuwe buren worden.

Verder: alle bewoners van de 47 woningen die gesloopt gaan worden, ontvangen een persoonlijke brief met de vraag of zij interesse hebben om op termijn in de nieuwbouw te wonen. Bij hun vertrek heeft Zayaz hen deze toezegging gedaan. Er worden woningen vrijgehouden voor de bewoners die hiervoor kiezen. Verder hebben alle huurders in de wijk onlangs een enquête over doorstroming ontvangen. Meer hierover lees je hier.

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.