Renovatie & Verduurzaming

De Haren is een mooie groene wijk. Mensen wonen er graag, en waarderen de omgeving en bereikbaarheid. Maar de huizen zijn verouderd. Sinds oktober 2021 knappen we daarom stap voor stap een ruim 300 woningen in De Haren op. We gaan voor gezonde, veilige en comfortabele huizen, die weer jaren meekunnen.

Bij dit project zijn we niet over een nacht ijs gegaan. We deden de afgelopen jaren veel onderzoek. We vroegen naar uw mening, onderzochten vochtproblemen en brachten flora en fauna in kaart. In oktober 2021 stond het licht op groen voor de eerste fase.

Samen met bewoners en onze partners hebben we het plan voor verduurzaming vorm gegeven.

Frits Gigch, projectleider ‘Verduurzamen op maat’
Wat houdt de verduurzaming in?

Dat ons klimaat verandert, dat is inmiddels wel duidelijk. Dat wij er samen met u iets aan willen doen om het leven op onze planeet fijn en veilig te houden, is ook klip en klaar. Daarom maken we in ons werk – bij renovatie en nieuwbouw – heel bewuste en duurzame keuzes.

Naast het onderhoud dat moet gebeuren brengen we ook verbeteringen aan zoals het plaatsen van nieuwe prefab gevels, het isoleren van het dak en het plaatsen van zonnepanelen. Dit brengt u meer comfort, drukt de energiekosten én is beter voor ons milieu.

Experiment ‘Verduurzamen op maat’

We startten dit project bij één blok woningen. Met het experiment ‘Verduurzamen op maat’. Daarin onderzochten we hoe we bewoners meer keuze kunnen geven. Na verschillende gesprekken met de bewoners, legden wij hen een voorgenomen plan voor. De woningen in ‘het proefblok’ werden in april 2021 opgeleverd. Omdat de bewoners konden kiezen welke werkzaamheden ze wel of niet wilden laten uitvoeren, was het werk bij elke woning anders. Het werk is goed verlopen en het resultaat mag er zijn. Bovendien hebben we veel geleerd. Daar zijn we blij mee, want daarmee konden we het plan voor de rest van de buurt verder aanscherpen.

Verduurzamen en renoveren in 3 fases
Renovatie & verduurzaming in 3 fases

De ruim 300 woningen worden in 3 fases aangepakt:

  • Fase 1: Tweede Haren en Derde Haren
  • Fase 2: Vierde Haren, Zesde Haren en Vijfde Haren
  • Fase 3: Eerste Haren en Ploossche Hof
Werkwijze

Het werk wordt in een ’treintje’ uitgevoerd. Dit houdt in dat we op onze route door wijk het werk in vaste stappen uitvoeren, woningblok voor woningblok. We starten iedere dag een woning op. Eerst renoveren we aan de buitenkant en daarna volgt de binnenrenovatie. Zijn we in de ene straat klaar dan ‘rijden’ we door naar de volgende halte op onze route en gaan we aan de slag bij het volgende blok. In ruim 5 weken is het werk gedaan en kunnen bewoners gaan genieten van hun nieuwe (t)huis.

De keuze is aan u

U heeft als bewoner maximale keuzevrijheid. Sommige werkzaamheden voeren we standaard uit. Andere kiest u zelf. U kunt kiezen uit 5 pakketten.

Het renovatieteam

Een omvangrijk renovatieproject zoals in De Haren kan Zayaz niet alleen uitvoeren. We doen dit daarom samen met onze partners: architect, aannemer, gemeente en anderen. De wijk wordt jarenlang ‘bevolkt’ door vaklui, ieder met hun eigen specialisme. De een verwijdert asbest, de ander takelt de nieuwe gevels op hun plek en nog een ander plaatst keukens, badkamers en tegels. Het renovatieteam vormt het eerste aanspreekpunt voor bewoners. Op technisch én sociaal vlak kunt u bij hen terecht.

Renovatieteam: v.l.n.r. Willem, Trudy, Erik en Sandra

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.