De Tijdlijn

De Haren is een mooie groene wijk. Mensen wonen er graag, en waarderen de omgeving en bereikbaarheid. Maar de huizen zijn verouderd en er is een grote vraag naar meer woningen. Sinds 2020 wordt er voor én achter de schermen hard gewerkt aan de ontwikkeling van De Haren. Tijdens deze totale gebiedsontwikkeling - een omvangrijk project - renoveren en verduurzamen ruim 300 woningen. We doen dit in 3 fases. Daarnaast ontwikkelen we nieuwbouw op een aantal plekken. In deze tijdlijn zetten we de belangrijkste mijlpalen voor u op een rijtje.

Verberg Renovatie
Nieuwbouw Verberg
2024
april 2024
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Brief aan alle wijkbewoners: peiling interesse doorstroming

maart 2024
 • Eerste Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomst focuslocatie Eerste Haren

maart 2024
 • Zesde Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomst focuslocatie Zesde Haren

2023
12 december 2023
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Themabijeenkomst doorstroming: proces en uitgangspunten

14 november 2023
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomst: voorlopig laatste collectieve omgevingsdialoog

Najaar 2023
 • Eerste Haren
 • Ploossche Hof
 • Renovatie

Start werkzaamheden eerste woningen Fase 3 (Eerste Haren en De Ploossche Hof)

Eind september 2023
 • Eerste Haren
 • Renovatie

Steigers plaatsen fase 3 – 1e blok

maandag 4 september
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomst gebiedsontwikkeling De Haren (BBS HDR)

Augustus 2023
 • Eerste Haren
 • Ploossche Hof
 • Renovatie

Bewoners Fase 3 (Eerste Haren en De Ploossche Hof) ontvangen informatiemap

juli (31) - augustus (18)
 • De Haren
 • Renovatie

Bouwvakantie 2023 – renovatie ligt stil

19 juli
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Ondertekening overeenkomst ‘Wijkaanpak De Haren’

13 juni
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomst BBS Haren Donk en Reit

1 juni
 • Vierde Haren
 • Vijfde Haren
 • Zesde Haren
 • Renovatie

Feestelijke oplevering woningen fase 2

Voorjaar 2023
 • Eerste Haren
 • Ploossche Hof
 • Renovatie

Kijkmoment voor bewoners Fase 3 in de modelwoning + bewoners geven keuzes door.

Voorjaar 2023
 • Eerste Haren
 • Tweede Haren
 • Renovatie

Start warme opnames eerste woningen Fase 3 (Eerste Haren en De Ploossche Hof)

Voorjaar 2023
 • Eerste Haren
 • Ploossche Hof
 • Renovatie

Bewoners Fase 3 (Eerste Haren en De Ploossche Hof) ontvangen het plan voor hun woning

2022
12 en 13 december 2022
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomsten BBS Haren Donk en Reit

Najaar 2022
 • Vierde Haren
 • Vijfde Haren
 • Zesde Haren
 • Renovatie

Start werkzaamheden eerste woningen Fase 2 (Vierde, Vijfde en Zesde Haren)

Najaar 2022
 • Vierde Haren
 • Vijfde Haren
 • Zesde Haren
 • Renovatie

Bouwterrein inrichten

September 2022
 • Vierde Haren
 • Renovatie

Start renovatie fase 2 – Vierde Haren

Augustus (8) t/m september (2)
 • De Haren
 • Renovatie

Bouwvakantie 2022 – renovatie ligt stil

Juli 2022
 • Vierde Haren
 • Renovatie

Bewoners Fase 2 – Vierde Haren – ontvangen informatiemap

Juli 2022
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Feestelijke oplevering woningen Fase 1

Juni 2022
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewonersbijeenkomsten bij BBS Haren Donk en Reit over ontwikkeling nieuwbouw

Voorjaar 2022
 • Vierde Haren
 • Vijfde Haren
 • Zesde Haren
 • Renovatie

Kijkmoment voor bewoners Fase 2 in de modelwoning + bewoners geven keuzes door.

Voorjaar 2022
 • Vierde Haren
 • Vijfde Haren
 • Zesde Haren
 • Renovatie

Start warme opnames eerste woningen Fase 2 (Vierde, Vijfde en Zesde Haren).

Voorjaar 2022
 • Vierde Haren
 • Vijfde Haren
 • Zesde Haren
 • Renovatie

Bewoners Fase 2 (Vierde, Vijfde en Zesde Haren) ontvangen het plan voor hun woning

Voorjaar 2022
 • Eerste Haren
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Zesde Haren
 • Nieuwbouw

Begeleiden bewoners van 47 woningen die verhuizen voor de geplande nieuwbouw

Voorjaar 2022
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Architect werkt scenario’s voor nieuwbouwlocaties uit, met de inbreng van bewoners als uitgangspunt.

Jan. 2022
 • Derde Haren
 • Vierde Haren
 • Nieuwbouw

Individuele gesprekken met bewoners op locaties waar sloop/nieuwbouw niet doorgaat. Hun huis krijgt een levensduurverlengende opknapbeurt.

2021
Nov. 2022
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Oplevering eerste woningen Fase 1 (Tweede en Derde Haren)

Nov./Dec. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Buurtmarkten: bewoners in gesprek met Zayaz en architect over ontwikkeling nieuwbouw en het wonen in De Haren.

Okt. 2021
 • Tweede Haren
 • Eerste Haren
 • Renovatie

Start werkzaamheden eerste woningen Fase 1 (Tweede en Derde Haren)

Okt. 2021
 • Eerste Haren
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Zesde Haren
 • Nieuwbouw

Persoonlijke gesprekken met bewoners van de vier locaties waar ontwikkeling nieuwbouw doorgaat.

Sep. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewoners zes plangebieden stemmen voor/tegen nieuwbouw.

Sep. 2021
 • Derde Haren
 • Renovatie

Bouwterrein inrichten

Sep. 2021
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Bewoners Fase 1 (Tweede en Derde Haren) ontvangen informatiemap.

Aug. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Start ontwikkeling herstructureringsplan voor eventuele nieuwbouw i.s.m. gemeente, HBV-Zayaz en bewoners.

Aug. 2021
 • De Haren
 • Renovatie

Bouwvakvakantie

Jul. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Start huisbezoeken bij 67 woningen ‘in onderzoek’ voor persoonlijke gesprekken over Sociaal Plan

Jul. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Sociaal Plan klaar, Zayaz neemt bestuurlijk besluit over het plan

Jun. 2021
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Start werkzaamheden 2 extra modelwoningen (Tweede Haren 48 en Derde Haren 171)

Mei 2021
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Kijkmoment voor bewoners Fase 1 in de modelwoning + bewoners geven keuzes door.

Mei 2021
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Start warme opnames eerste woningen Fase 1 (Tweede en Derde Haren)

Apr. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Start gesprekken met kerngroep bewoners voor het ontwikkelen van een Sociaal Plan, in samenwerking met de Woonbond.

Apr. 2021
 • Tweede Haren
 • Derde Haren
 • Renovatie

Bewoners Fase 1 (Tweede en Derde Haren) ontvangen plan voor hun woning.

Maa. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Zayaz neemt voorlopig sloopbesluit over 67 woningen ‘in onderzoek’

Mrt. 2021
 • Derde Haren
 • Renovatie

Oplevering woningen proefblok aan de Derde Haren 39 t/m 63 (oneven).

Feb. 2021
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Online bijeenkomsten voor bewoners over onderzoek naar meer woningen in De Haren

Feb. 2021
 • Derde Haren
 • Renovatie

Start werkzaamheden proefblok aan de Derde Haren 39 t/m 63 (oneven)

Jan. 2021
 • Eerste Haren
 • Zesde Haren
 • Derde Haren
 • Tweede Haren
 • Nieuwbouw

Bewoners van de 67 woningen ‘in onderzoek’ krijgen uitnodiging om mee te praten over een Sociaal Plan

2020
Dec. 2020
 • Derde Haren
 • Renovatie

Kijkmoment modelwoning voor bewoners proefblok aan de Derde Haren 39 t/m 63 (oneven)

Nov. 2020
 • De Haren
 • Nieuwbouw

Bewoners De Haren ontvangen brief over onderzoek naar de mogelijkheden voor meer woningen in de buurt

Okt. 2020
 • Derde Haren
 • Renovatie

Start werkzaamheden modelwoning in proefblok aan de Derde Haren 39 t/m 63 (oneven)

 1. 2024
 2. 2023
 3. 2022
 4. 2021
 5. 2020