#onzebuurt

Iedereen wil zich ergens thuis voelen. Voor dit thuisgevoel is meer nodig dan een goed onderhouden huis. Een thuis wordt ook bepaald door hoe u er leeft en met wie. Hoe fijn het buurtleven in De Haren is, bepaalt u zelf … samen met de andere bewoners. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. Met #onzebuurt – zo noemen we de sociale buurtaanpak – kijken we samen met u naar hoe we De Haren voor elke bewoner tot een fijne woonplek kunnen maken. We zijn nieuwsgierig en stellen vragen: Hoe is het om te wonen en te leven in De Haren? Wat is er nodig zodat u zich er veilig, vrij en prettig voelt? Kent u de buren? Trekt u veel met hen op of bent u juist liever op uzelf? Heeft u ergens hulp bij nodig of wilt u juist anderen helpen? Als we de antwoorden hebben, elkaar leren kennen, dan kunnen we samen verder ‘bouwen’ aan #onzebuurt De Haren.

We werken in de wijk

Om te weten wat er speelt zijn onze collega’s veel in de wijk te vinden. Het renovatieteam heeft een vaste stek in de wijk (Derde Haren 39) en is dagelijks in de wijk te vinden. Ook wijkbeheerder Max Kreekel doet regelmatig zijn ronde door de wijk. Heeft u al kennis met hem gemaakt? Op de momenten waarop we echt vragen of nieuws hebben over de geplande nieuwbouw zoeken we u ook op in of in de buurt (BBS Haren Donk en Reit).

Als het even niet lukt

Daar waar de een zijn leven op de rit heeft, loopt het bij de ander soms iets minder soepel. Problemen met gezondheid, werk, inkomen. Of gebrek aan fijne mensen om op terug te kunnen vallen als het even niet zo goed gaat … het kan iedereen overkomen. Heeft u hulp nodig of kent u iemand die hulp nodig heeft? Trek dan aan de bel. Samen met de gemeente en onze maatschappelijke partners zoals Thuis in de Wijk helpen we u om uw leven weer op de rails te krijgen.

Bewoners vertellen over hoe zij in De Haren willen wonen.
Doet u ook mee?

Met welke activiteiten kunnen we het wonen in De Haren leuker, veiliger en duurzamer maken? Wat zijn uw ideeën hierover, waar heeft u behoefte aan? Een nieuwe ontmoetingsplek, groene speeltuin, kookclubje, taalles? Alle ideeën zijn welkom. Van bewoners, voor bewoners … samen bouwen aan #onzebuurt. Heeft u ideeën of talenten die u met buurtgenoten en met ons wilt delen? Stuur dan een mail naar deharenheefthet@zayaz.nl

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.