Veelgestelde vragen

Er speelt veel in De Haren: renovatie, verduurzaming, ontwikkeling nieuwbouw en het bouwen aan verbinding in den wijk. De gebiedsontwikkeling in De Haren brengt onrust met zich mee en roept soms vragen op. Vooral over de ontwikkeling van de nieuwbouw, zo blijkt. Daarom leest u hieronder de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Neem gerust contact met ons op! U kunt een e-mail sturen: deharenheefthet@zayaz.nl of bellen: 073 – 648 24 00.

Oorspronkelijk waren we van plan om alle woningen in De Haren te gaan verduurzamen door ze te renoveren. Dat is ook wat de bewoners steeds van ons gehoord hebben. Zo’n groot project  – we noemen dit een gebiedsontwikkeling – kent een lange voorbereidingstijd. Tijdens de voorbereiding – in de loop van 2020 – werd steeds duidelijker dat het de moeite waard is om te onderzoeken wat er nog méér mogelijk is in deze buurt.

Er is een groot tekort aan woningen daarom onderzoeken we ook of we extra woningen kunnen toevoegen. En dan bij voorkeur vooral: andere (of verschillende) soorten woningen. Zodat we beter kunnen voldoen aan de woonvraag van mensen in de stad en in De Haren zelf. Want we zien dat die vraag verandert. Bijvoorbeeld bij mensen die ouder worden, maar ook juist bij jongeren.

In de wijk is gekeken naar lege en bebouwde plekken die geschikt zouden kunnen zijn voor het bouwen van nieuwe woningen. In De Haren ligt een kans. Een kans om de buurt te verbeteren, meer huizen te bouwen én toekomstbestendig te maken.

Uit een eerste verkenning bleek dat enkele plekken in De Haren mogelijk kansen zouden kunnen bieden om huizen bij te bouwen. Sommige van die plekken zijn leeg, op andere staan woningen: 67 in totaal. Niet elke plek was geschikt om verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld omdat er (ook) huizen staan die verkocht zijn. De woningen uit het onderzoek, staan op geschikte plekken in de wijk en zijn onderdeel van huizenblokken waarin alle huizen van Zayaz zijn (en blijven).

De bebouwde plekken (67 woningen) zijn:

 • Eerste Haren 11 t/m 33
 • Tweede Haren 63 t/m 87
 • Derde Haren 103 t/m 133
 • Derde Haren 187 t/m 205
 • Vierde Haren 57 t/m 75
 • Zesde Haren 18 t/m 30

Nadat we alle huurders van de 67 woningen persoonlijk hadden gesproken, is er in september (2021) per locatie gestemd. Het stemproces is door een notaris begeleid.
Er waren twee uitkomsten mogelijk:

 • In een plangebied is sprake van minimaal 70% ‘ja’-stemmen vóór sloop en vervangende nieuwbouw. Het het voorlopig sloopbesluit wordt een definitief sloopbesluit. De sloop gaat dan door. Ook het Sociaal Plan voor het plangebied wordt definitief.
 • In een plangebied is sprake van minder dan 70% ‘ja’-stemmen voor sloop en vervangende nieuwbouw. Het voorlopig sloopbesluit wordt geen definitief sloopbesluit. De sloop vooralsnog niet door. De woningen krijgen in dit geval een levensduur verlengende opknapbeurt.

De uitslag van de stemming:

De sloop van deze 47 woningen gaat door:

 • Eerste Haren 11 t/m 33
 • Tweede Haren 63 t/m 87
 • Derde Haren 103 t/m 133
 • Zesde Haren 18 t/m 30

De sloop van deze 20 woningen gaat nu niet door:

 • Derde Haren 187 t/m 205
 • Vierde Haren 57 t/m 75

Als in een plangebied de sloop niet doorgaat, gaan we de woningen die daar blijven staan niet volledig verduurzamen. Want wij blijven voornemens om deze op termijn te gaan slopen. De woningen krijgen wel een levensduurverlengende
opknapbeurt voor 10 tot 15 jaar, waarbij we ervoor zorgen dat de woningen gezond en prettig blijven om in te wonen. In dit scenario bestaat dus de kans dat wij na 10 tot 15 jaar opnieuw in de buurt terugkomen om alsnog nieuwbouw te realiseren.

Vier nieuwbouwlocaties:

 • Eerste Haren 11 t/m 33
 • Tweede Haren 63 t/m 87
 • Derde Haren 103 t/m 133
 • Zesde Haren 18 t/m 30

De  47 woningen die op deze plekken staan, maken plaats voor de nieuwbouw. De huishoudens die hun woonplek moeten achterlaten hebben inmiddels allemaal een nieuw thuis gevonden; in of buiten de wijk.

 

Op de vier locaties willen we minimaal 120 woningen terugbouwen. Woningen, geschikt voor  meerdere doelgroepen; voor jongeren en voor mensen op leeftijd. Woningen voor bewoners die willen verhuizen naar een woning in de wijk die past bij hun levensfase. Voor de wijk en voor de stad.

 

In de gebiedsontwikkeling kijken we samen met wijkbewoners en de gemeente ‘s-Hertogenbosch naar wat De Haren nodig heeft. Bewoners, en geïnteresseerden van buiten de wijk, geven input voor de invulling van de nieuwbouw en de woonomgeving. Voor wie zou er moeten worden gebouwd? Hoe willen mensen samenleven in de wijk? Hoe waarderen zij bijvoorbeeld het groen, de veiligheid, de speelgelegenheid? Wat is goed en wat kan beter?

We gaan op verschillende manieren met elkaar in gesprek:

 1. We informeren alle wijkbewoners doorlopend, via nieuwsbrieven en website.
 2. We nodigen wijkbewoners en toekomstige bewoners uit om over een bepaald thema mee te praten. Bijvoorbeeld over duurzaam bouwen.
 3. We gaan doorlopend en intensief in gesprek met een vaste bewonersgroep. Bestaande uit omwonenden van de nieuwbouwlocaties, andere wijkbewoners en mensen die in de toekomst in de wijk willen wonen. Tijdens de bewonersbijeenkomst in juni heeft een aantal bewoners al kenbaar gemaakt mee te willen doen. Wilt u ook aanhaken? Meld dit dan via deharenheefthet@zayaz.nl
 4. We organiseren maandelijks een bewonersbijeenkomst voor alle bewoners.

Uiteindelijk komen we samen tot een geschikte invulling – qua vorm en aantallen – van de verschillende nieuwbouwlocaties.

De Haren - Het project icon

Staat uw vraag er niet bij ?

Neem gerust contact met ons op! U kunt een e-mail sturen: projectconsulent@zayaz.nl of bellen: 073 - 648 24 00.