Renovatie: meer over fase 2

Fase 2: renovatie Vierde Haren, Zesde Haren en Vijfde Haren

Tijdens de uitvoering van fase 1 gingen de voorbereidingen voor fase 2 al van start. De bewoners van de 138 woningen aan de Vierde Haren, Vijfde Haren en Zesde Haren kregen eind januari 2022 het Plan van Aanpak – verduurzaming op maat in de brievenbus. Met daarin duidelijk uitgelegd wat we wilden gaan doen, wat de (voordelen) van de verbeteringen zijn en welke keuzes de bewoners hebben.

In februari waren de eerste warme opnames. Bij zo’n opname checken we de staat van onderhoud van de woning. Na deze warme opname bezochten bewoners de modelwoning om hun definitieve (kleur)keuzes te maken. Er zijn 5 keuzepakketten. Ook in deze fase maakten veel bewoners duurzame keuzes. In juli, voor de bouwvakantie, ontvingen de bewoners van de Vierde Haren een informatiemap met daarin alle informatie over de renovatie en hun persoonlijke keuzes.

Foto-impressie werkzaamheden fase 2
Deelname aan renovatie & verduurzaming

Bewoners hebben keuze uit een 5-tal keuzepakketten.
De bewoners van de 138 woningen in fase 2 maakten de volgende keuzes:

  • 95% kiest voor gevelvervanging en dakisolatie
  • 90% kiest voor zonnepanelen
  • 61% kiest voor keuken vervangen
  • 58% kiest voor badkamer vervangen
  • 81% kiest voor toiletruimte vervangen

Download de brochure

“Fase 2, verduurzaming van 138 woningen”

Verloop fase 2

Alle warme opnames en keuzemomenten waren voor de zomervakantie klaar. Op 26 september 2022 zijn de steigers geplaatst bij het eerste blok aan de Vierde Haren en startte de renovatie. Voor de kerstvakantie werd het werk aan de Vierde Haren afgerond en werd een start gemaakt met het werk bij de Zesde Haren. Tijdens de kerstvakantie lag het werk even stil. Op 9 januari 2023 startten we het werk bij de Zesde Haren weer op. Aansluitend was de Vijfde Haren aan de beurt. De renovatie & verduurzaming van de 138 woningen werd net voor de bouwvakantie afgerond.

We kijken met een goed gevoel terug op het project. En de bewoners ook, zo blijkt. Zij waarderen ons werk namelijk met een mooie 8! Op 1 juni vierden wijkbewoners van de Vierde, Vijfde en Zesde Haren en werklieden een klein feestje, ter afsluiting van een intensief project met een prachtig resultaat.

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.