Renovatie: meer over fase 2

Fase 2: renovatie van start
Vierde Haren, Zesde Haren en Vijfde Haren

Tijdens de uitvoering van fase 1 gingen de voorbereidingen voor fase 2 al van start. De bewoners van de 138 woningen aan de Vierde Haren, Vijfde Haren en Zesde Haren kregen eind januari 2022 het Plan van Aanpak – verduurzaming op maat in de brievenbus. Met daarin duidelijk uitgelegd wat we willen gaan doen, wat de (voordelen) van de verbeteringen zijn en welke keuzes de bewoners hebben.

In februari waren de eerste warme opnames. Bij zo’n opname checken we de staat van onderhoud van de woning. Na deze warme opname bezochten bewoners de modelwoning om hun definitieve (kleur)keuzes te maken. Er zijn 5 keuzepakketten. Ook in deze fase maakten veel bewoners duurzame keuzes. In juli, voor de bouwvakantie, ontvingen de bewoners van de Vierde Haren een informatiemap met daarin alle informatie over de renovatie en hun persoonlijke keuzes.

Deelname aan renovatie & verduurzaming

Bewoners hebben keuze uit een 5-tal keuzepakketten.
De bewoners van de 138 woningen in fase 2 maakten de volgende keuzes:

  • 95% kiest voor gevelvervanging en dakisolatie
  • 90% kiest voor zonnepanelen
  • 61% kiest voor keuken vervangen
  • 58% kiest voor badkamer vervangen
  • 81% kiest voor toiletruimte vervangen

Download de brochure

“Fase 2, verduurzaming van 138 woningen”

Planning

Alle warme opnames en keuzemomenten zijn voor de zomervakantie afgerond.

We zijn op 26 september begonnen met het plaatsen van de steigers bij het eerste blok aan de Vierde Haren. Inmiddels is het werk aan de Vierde Haren afgerond en zijn de woningen opgeleverd. We zijn nu bij de Zesde Haren bezig. In de kerstvakantie ligt het werk even stil. Op 9 januari starten we het werk bij de Zesde Haren weer op. Uiteindelijk is de Vijfde Haren aan de beurt. De renovatie & verduurzaming van de 138 woningen ronden we net voor de bouwvakantie fase 2 af.

Bewoners krijgen ruim van te voren een informatiemap en kort voor de daadwerkelijke start een dagplanning.

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.