Kansen voor doorstromers in De Haren

Een nieuw thuis in je eigen wijk

De Haren is een fijne wijk. Na de bouw van de grote eengezinswoningen, in de jaren ’70, kwamen er veel gezinnen
met kinderen wonen in de wijk. Die kinderen zijn inmiddels (al een tijdje) het huis uit. Dus nu wonen er veel 50-plussers, alleen of met z’n tweeën, in die grote eengezinswoningen. “We willen hen de kans geven om door te stromen naar een appartement. Gelijkvloers en met voorzieningen op maat. Het mes snijdt dan aan twee kanten, want hun woningen komen beschikbaar voor jonge gezinnen’, vertelt Merlijn Meeus, programmamanager in De Haren. Hij benadrukt: “Maar het hóeft niet, het is geen verplichting. Zoals we dat steeds doen, zijn we ook hierover eerst in gesprek gegaan met een groepje bewoners. Later ontvangt iedereen een brief met uitleg over doorstroming en de mogelijkheid om zich in te schrijven. We houden straks dertig appartementen beschikbaar voor door stromers ín de wijk. Daarnaast houden we woningen vrij voor de mensen uit de sloopwoningen, mochten zij straks toch liever terug willen.”

De spelregels

We verwachten zeker animo. Mochten er meer belangstellendenzijn dan het aantal beschikbare appartementen,dan krijgen huurders die het langst in de wijk wonen voorrang. En ook hier hebben de mensen uit de gesloopte woningen de eerste keuze. De eengezinswoningen die vrijkomen worden geadverteerd op Thuispoort (voorheen WoonService Regionaal). “Zo dragen we weer een steentje bij aan de stad en regio én krijgen we meer jonge mensen in de wijk. De eerste reacties zijn positief. Natuurlijk komt er veel kijken bij verhuizen, zeker voor ouderen. Maar mensen kijken er ook naar uit: een nieuw thuis in je eigen wijk.”

Doorstroming, wat houdt dat in?

Dit betekent dat bewoners verhuizen naar een woning die beter past bij hun levensfase. In De Haren betekent dit dat zij een eengezinswoning verruilen voor een nieuwbouwappartement in De Haren. En hiermee dus een eengezinswoning vrijmaken voor een groter huishouden. We noemen dit van ‘passend naar beter’.

Voorwaarden voor voorrang

Er worden tenminste 120 nieuwbouwwoningen gebouwd in De Haren. Hiervan zijn 30 woningen beschikbaar
(exclusief de woningen voor sloopurgenten) voor de voorrangs regeling. Als er meer aanmeldingen dan beschikbare woningen zijn, dan heeft degene met de langste woonduur voorrang.

Wanneer kunt u meedoen?
 • U woont in De Haren
 • U of uw meeverhuizende partner is minimaal 50 jaar (maatwerksituaties uitgezonderd)
 • U staat ingeschreven bij Thuispoort (voorheen WoonService Regionaal)
 • U krijgt een positieve verhuurdersverklaring van Zayaz
 • Passend toewijzen / geen vaste huursprongen
De stappen op weg naar doorstroming

We doorlopen een aantal stappen voordat het zover is dat wijkbewoners kunnen doorstromen naar een nieuwbouwappartement. Op dit moment zijn we zover dat we stap 2 hebben afgerond.

Stap 2 afgerond

We waren nieuwsgierig naar de interesse voor doorstroming en stuurden een enquête naar al onze huurders in de wijk. Al snel stroomden de reacties binnen. Een aantal bewoners gaf aan graag kleiner en gelijkvloers te willen gaan wonen. Zij zien dit als een kans om toch in hun oude vertrouwde buurt te blijven.

We spraken enkele geïnteresseerden en vroegen naar hun motivatie om te willen verhuizen. Lees hieronder enkele verhalen:

De Haren - Actueel icon

Nieuws

Laatste nieuwsberichten

 • De Haren
 • Renovatie
juni 2024

Supergezellig wijkfeest

Zaterdag 8 juni 2024 vierden we samen met de buurt het ‘De Haren heeft het’-wijkfeest. Het werd een vrolijke middag met muziek, vertier en gezelligheid. Bekijk hier de foto’s.

 • De Haren
 • Renovatie
mei 2024

Het zit er op!

Na ruim 3 jaar renoveren zijn we dan echt klaar. Momenteel worden nog de laatste kleine werkzaamheden uitgevoerd: model- en de directiewoning leegruimen en bouwterrein afbreken. En daarna wordt het stil….
We zijn blij en trots dat we in de afgelopen jaren zo goed door de wijk zijn ontvangen én dat we ruim 300 woningen mochten renoveren en verduurzamen. Met grote dank aan ieders inzet; zowel van de werklui, als jullie, wijkbewoners. Want zo’n renovatie van circa 5 weken is best ingrijpend. Maar samen is het ons gelukt!

 • De Haren
 • Gebiedsontwikkeling
mei 2024

Wijkfeest zaterdag 8 juni

Op 8 juni a.s. organiseren we het grote ‘De Haren heeft het’-wijkfeest. Voor alle wijkbewoners. De persoonlijke uitnodiging valt binnenkort in de brievenbus.
Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws!