Renovatie: meer over fase 1

Fase 1 is klaar
Tweede Haren en Derde Haren

In juli 2022 zijn de werkzaamheden afgerond en zijn alle buiten- en binnenwerkzaamheden klaar. Het resultaat mag er zijn. Er is hard gewerkt. En dat werd samen met bewoners gevierd.

Wat vooraf ging
Eind april 2021 kregen de bewoners van Fase 1 het plan voor de verduurzaming van hun woning. Half oktober vorig jaar was het dan eindelijk tijd voor de start van de verduurzaming van de eerste woningen aan de Tweede Haren. In fase 1 zijn in totaal 118 woningen aangepakt. Bijna alle bewoners deden mee en kozen voor één of meerdere pakketten. We plaatsten 63 keukens, 59 badkamers en pakten 79 toiletruimtes aan.

“Bijna 94% van de bewoners kiest voor gevelvervanging en dakisolatie en zo’n 77% van hen kiest ook nog voor zonnepanelen. Daarmee zetten we samen een flinke duurzame stap.”

Sandra Kiani, projectconsulent renovatie & verduurzaming

Duurzaam
108 woningen kregen nieuwe gevels met HR++ glas én een geïsoleerd dak. De bespaart energie en maakt hun huis een stuk behaaglijker. 89 huishoudens besparen niet alleen energie, maar wekken die zelf ook op met de nieuwe zonnepanelen op hun dak. Afhankelijk van de keuze van de bewoners duurt het werk per woning zo’n 5 weken.

Foto-impressie: werkzaamheden in Fase 1
De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.