Nieuwbouw – wat vooraf ging

Onderzoek nieuwbouwmogelijkheden

In 2020 startte Zayaz een onderzoek naar geschikte plekken in de wijk om meer en/of andere woningen te bouwen. Een zestal locaties bleek hiervoor geschikt te zijn. Op deze plekken staan al woningen: 67 in totaal. De bewoners van deze woningen zaten lange tijd in onzekerheid. Die onzekerheid is grotendeels weggenomen door in alle openheid met bewoners te praten over hun twijfels, zorgen en vragen. We maakten afspraken over de stemprocedure rond sloop en vervangende nieuwbouw. Ook werd er een goed Sociaal Plan opgesteld, samen met een kerngroep van bewoners. Met daarin alle afspraken over een eventuele verhuizing als er gekozen zou worden voor sloop.

Programmamanager Mirjam en ontwerper Stijn
Nieuwbouw biedt broodnodige woonruimte

Er is woningnood, ook in ‘s-Hertogenbosch. Mirjam: ”Zayaz vindt het heel belangrijk dat de bewoners zelf een stem hadden in de sloop en vervolgens meepraten over de nieuwbouw. Na de stemming bleven er vier van de zes locaties over. We hebben goed geluisterd naar de behoeften in de wijk: oudere bewoners die liever gelijkvloers gaan wonen, volwassen kinderen die in de buurt willen blijven, mensen die wat kleiner of juist groter willen wonen. Het wordt een mix voor jong en oud, sociale huur en middeninkomens, doorstromers uit de wijk en instromers van buitenaf. Zo kunnen we met de nieuwe woningen echt iets betekenen voor de wijk en de stad.”

Bewoners stemmen

Met de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen kunnen we meer mensen een fijn thuis geven in De Haren. We wilden de huidige bewoners van de locaties een duidelijke stem geven in dit proces. In september 2021 konden zij dan ook stemmen. Voor of tegen sloop en vervangende nieuwbouw op ‘hun’ locatie. De notaris, die het proces in begeleidde, telde de stemmen en kwam tot de volgende uitslag:

Sloop en vervangende nieuwbouw:

  • Eerste Haren 11 t/m 33
  • Tweede Haren 63 t/m 87
  • Derde Haren 103 t/m 133
  • Vierde Haren 57 t/m 75

Handhaving bestaande woningen / levensduur verlengende (10-15 jaar) opknapbeurt:

  • Derde Haren 187 t/m 205
  • Zesde Haren 18 t/m 30
Persoonlijk gesprek

Na de stemming zochten onze projectconsulenten de bewoners persoonlijk op. Om de uitslag van de stemming te bespreken en te kijken wat deze uitslag voor hen betekent: verhuizen naar een andere plek – in of buiten De Haren – of een opknapbeurt van de woning (Derde Haren en de Zesde Haren).

Ideeën ophalen tijdens buurtmarkten

Tijdens een viertal bijeenkomsten (buurtmarkten) in november en december 2021 deelden veel hun ideeën over de toekomst van de wijk met ons. Over hoe het is om in De Haren te wonen, wat deze woonplek speciaal maakt en wat er beter kan. Bij sommigen lagen de plannen voor sloop en vervangende nieuwbouw gevoelig. Zij zouden het liefst willen dat alles blijft zoals het nu is. Anderen vinden dat er ruimte is voor verbetering. We kregen waardevolle informatie en goede ideeën. Ideeën waarmee de architect aan de slag ging.

Nieuwsgierig naar de ideeën van de bewoners? Klik dan hier.

De Haren - Het project icon

Gebiedsontwikkeling De Haren

De Haren heeft het!

Renovatie & Verduurzaming

We verbeteren ruim 300 woningen in de wijk. Naast de verplichte werkzaamheden kiezen bewoners zelf wat ze willen verbeteren aan hun huis. Een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet. Velen van hen maken net als ons een bewuste keuze voor duurzaamheid en kiezen voor gevelvervanging, dakisolatie en zonnepanelen. Het werk gaat in een treintje: straat voor straat.

Nieuwbouw

‘s-Hertogenbosch heeft een groot tekort aan huurwoningen. Onderzoek wees uit dat er op verschillende plekken in de wijk nieuwbouw mogelijk is. Samen met de bewoners is de keuze gemaakt voor sloop en vervangende nieuwbouw op vier plekken in de wijk. Hoeveel en wat voor soort woningen gaan we bouwen? Voor wie zijn deze woningen? Hoe willen mensen samen wonen in deze wijk? Samen met bewoners en gemeente zoeken we naar de beste invulling van deze plekken in de wijk.

#onzebuurt

Je ergens thuis voelen zit ‘m niet alleen in een veilig, fijn en goed onderhouden huis. Het zit ‘m ook in de mensen met wie je samenwoont in dat huis en in de buurt. Heb je fijn contact met de buren? Voel je je veilig en welkom in de buurt? Kun je het leven leiden zoals je dat wilt én met wie je dat wilt? Met de buurtontwikkeling richten we ons – samen met bewoners en onze maatschappelijke partners in de wijk – op het welzijn van alle bewoners.