Eerste bewoners maken plaats voor geplande nieuwbouw

De eerste bewoners van de woonblokken die moeten wijken voor de toekomstige nieuwbouw verhuizen naar hun nieuwe woonplek. Het vinden van een nieuw thuis voor alle bewoners blijkt een hele puzzel. Stap voor stap wordt de puzzel in goede samenspraak met de bewoners gelegd. Maar dat het impact op hen heeft, dat is duidelijk.

Onderzoek naar nieuwbouwlocaties

Einde 2020 startte Zayaz een onderzoek om te kijken of er binnen de wijk ruimte was om meer en andere woningen te bouwen. Waarom? Het woningtekort is groot, ook in ‘s-Hertogenbosch. We willen daarom meer mensen aan een huis helpen. Een huis dat bij hun levensfase past. Uit het onderzoek kwamen zes geschikte locaties naar voren. Zes plekken waar op dat moment nog 67 huishoudens woonden. Nieuwbouw zou voor hen dus betekenen dat ze zouden moeten verhuizen naar een ander huis binnen De Haren of daarbuiten.

Stemmen: wel of geen sloop en vervangende nieuwbouw

Er werden gesprekken gevoerd met de betrokken bewoners. Er kwam een door alle partijen ondersteund Sociaal Plan op tafel en toen was het tijd om te stemmen. Bewoners brachten in september 2022 – onder toeziend oog van de notaris en volgens een vooraf afgesproken procedure – hun stem uit. De uitslag: op 4 plekken komt nieuwbouw en vertrekken de bewoners op die locaties naar een andere plek.

Voor 47 huishoudens betekent dit dat zij (op termijn) gaan verhuizen. Zij zoeken een nieuw huis, en wij zoeken mee.

Projectconsulenten Touria en Willemien helpen bewoners bij het vinden van een nieuw thuis in of buiten De Haren.
De Haren - Actueel icon

Nieuws

Laatste nieuwsberichten

  • Eerste Haren
  • Ploossche Hof
  • Renovatie
september 2023

1,2,3 … start

Fase 3 van de renovatie en verduurzaming is gestart Op 25 september was het dan eindelijk zover: de start van de renovatie en verduurzaming van de laatste 68 woningen in De Haren. Het eerste blok huizen dat wordt ‘ingepakt’ met steigers is Eerste Haren 45 t/m 53. De bewoners kunnen uitkijken naar de nieuwe gevels […]

  • De Haren
  • Vierde Haren
  • Gebiedsontwikkeling
september 2023

Lezen is leuk

Yes … de eerste miniBIEB in De Haren is een feit. Buurtbewoners Ingrid en haar dochter hebben de ruilkast ingericht voor boeken, tijdschriften en misschien later ook nog voor andere spulletjes. Op elke donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur is de miniBIEB in ’t HarenHuis geopend. Kom je een boekje halen of brengen? Tot ziens!

  • De Haren
  • Gebiedsontwikkeling
september 2023

Rommelmarkt succes!

Zondag 17 september werd er sinds jaren weer een rommelmarkt (braderie) georganiseerd in De Haren. Buurtbewoners Corrie, Netty (op foto hierboven) en Marianne zetten opnieuw hun schouders eronder met als resultaat: een gezellige dag rondom het veldje tussen de Derde en Vierde Haren. Na een zonovergoten zaterdag, liet de zon het helaas op ZONdag afweten. […]