Handtekening onder ‘Wijkaanpak De Haren’

Voor meer mensen een passend thuis in De Haren
“Samenwerking bewoners, Zayaz en gemeente maakt meer mogelijk”

Op 19 juli, in ’t HarenHuis, ondertekenden Pieter Paul Slikker, wethouder Wonen van de gemeente en Charlotte Beukenboom, bestuurder van Zayaz, de overeenkomst Wijkaanpak De Haren. In deze overeenkomst staan afspraken over de nieuwbouw, de voortgang van het sociaal programma #onzebuurt en ambities rondom de aanpak van de openbare ruimte. Charlotte: “Wij zijn blij met deze formele stap omdat we nu gericht verder kunnen met de ontwikkeling van de nieuwbouw én een gezonde woonomgeving.”

Wat voorafging

Eind 2020 startte het onderzoek naar de mogelijkheid tot nieuwbouw in De Haren. Sindsdien zijn er al heel wat gesprekken gevoerd, hobbels genomen en ideeën verzameld. Wij – Zayaz en de gemeente – vinden uw inbreng over de ontwikkeling van de nieuwbouw en de inrichting van de openbare ruimte heel belangrijk. Daarom zijn we steeds in goed contact met elkaar om te toetsen of we op de goede weg zitten. Het is immers uw wijk waar we mee aan de slag zijn.

We spraken veel met individuele bewoners, tijdens geplande én spontane ontmoetingen in de wijk. Én veel bewoners deelden hun ideeën en zorgen met ons tijdens een aantal bewonersbijeenkomsten. Door dit intensieve proces hebben we met elkaar 4 nieuwbouwlocaties kunnen selecteren: Eerste Haren 11 t/m 31, Tweede Haren 63 t/m 87, Derde Haren 103 t/m 133, Zesde Haren 18 t/m 30. Op deze plekken maken we nu samen plannen voor de toekomstige nieuwbouw.

Om deze nieuwbouw mogelijk te maken, moeten de woningen van 47 huishoudens worden gesloopt. Deze bewoners moeten hun vertrouwde woonplek achterlaten. En dat is natuurlijk niet niks. Na veel goede gesprekken, maatwerkoplossingen en elkaar helpen vond iedereen een passende woning én een nieuw thuis. Het was een pittig proces. We zijn blij dat het is gelukt!

Op de vier locaties willen we minimaal 120 woningen terugbouwen. Woningen, geschikt voor meerdere doelgroepen, onder andere voor jongeren en voor mensen op leeftijd. Woningen voor bewoners die willen verhuizen naar een woning in de wijk die past bij hun levensfase.

De Haren - Actueel icon

Nieuws

Laatste nieuwsberichten

  • Eerste Haren
  • Ploossche Hof
  • Renovatie
september 2023

1,2,3 … start

Fase 3 van de renovatie en verduurzaming is gestart Op 25 september was het dan eindelijk zover: de start van de renovatie en verduurzaming van de laatste 68 woningen in De Haren. Het eerste blok huizen dat wordt ‘ingepakt’ met steigers is Eerste Haren 45 t/m 53. De bewoners kunnen uitkijken naar de nieuwe gevels […]

  • De Haren
  • Vierde Haren
  • Gebiedsontwikkeling
september 2023

Lezen is leuk

Yes … de eerste miniBIEB in De Haren is een feit. Buurtbewoners Ingrid en haar dochter hebben de ruilkast ingericht voor boeken, tijdschriften en misschien later ook nog voor andere spulletjes. Op elke donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur is de miniBIEB in ’t HarenHuis geopend. Kom je een boekje halen of brengen? Tot ziens!

  • De Haren
  • Gebiedsontwikkeling
september 2023

Rommelmarkt succes!

Zondag 17 september werd er sinds jaren weer een rommelmarkt (braderie) georganiseerd in De Haren. Buurtbewoners Corrie, Netty (op foto hierboven) en Marianne zetten opnieuw hun schouders eronder met als resultaat: een gezellige dag rondom het veldje tussen de Derde en Vierde Haren. Na een zonovergoten zaterdag, liet de zon het helaas op ZONdag afweten. […]